İTÜ İşletme Mühendisliği Mezun Anketi2022

Değerli Mezunlarımız,

Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve İşletme Mühendisliği eğitimi standartlarının sağlanabilmesi için 2010 yılında başarıyla aldığımız ABET akreditasyonunun sürdürülebilirliği için siz paydaşlarımızın değerli katkılarına ihtiyaç duymaktayız.

Bu anket, İşletme Mühendisliği lisans programının sürekli gelişmesi adına siz paydaşlarımızdan da geri besleme almak amacıyla hazırlanmıştır.

Etkin, doğru ve kesin sonuçlar elde edebilmemiz için anket formunun ciddi, doğru ve dikkatli bir şekilde cevaplandırılması çok önemlidir.

Bize ayırdığınız zaman ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.?

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

İrtibat için: sekreter@itu.edu.tr  yildirimni@itu.edu.tr