Avrupa Birliği EELISA Projesi 4. İş Paketi ('Communities') İTÜ Akademisyen AnketiDeğerli İTÜ Akademisyenleri,

İTÜ'nün de parçası olduğu European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA European University) projesi, Avrupa üniversiteleri arasında ortak bir Avrupa mühendislik modeli oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kasım 2020'de başlayan, 36 ayda tamamlanması planlanan EELISA projesi hakkında ayrıntılı bilgiye bağlantıdan erişebilirsiniz: https://eelisa.eu

EELISA projesi hakkında İTÜ'de yapılan genel bilgilendirme sunumuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://drive.google.com/file/d/1nBdO7S0p1C05b8N0rTOyikOdQp31vpFx/view?usp=sharing 

Proje kapsamında tanımlanan çeşitli iş paketlerinden biri de öğrenciler, akademisyenler ve üniversite dışı paydaşlar arasında eğitime, araştırmaya ve uygulamaya yönelik öğrenme ve iş birliği ağları inşa edilmesidir.

Proje, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının yanında, ortak yaz ve kış okulları, konferanslar, öğrenci yarışmaları gibi çok sayıda etkinliğin paralel olarak yürütülmesini kapsamaktadır.

EELISA projesinin anahtar unsurlarından biri öğrencilerin, akademisyenlerin ve üniversite dış paydaşların Avrupa'yı ve dünyamızı ilgilendiren güncel problem alanlarında birlikte çözüm üretmek üzere EELISA toplulukları oluşturmalarıdır.

Belirtilen çerçevede, önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği 'nin (AB) öncelikli alanlarında İTÜ akademisyenlerinin ilgi ve araştırma konularını tespit etmek, projeye katkıda bulunabilecekleri alanları belirlemek ve EELISA konsorsiyumu üyesi üniversitelerdeki akademisyenlerle bir araya gelerek topluluklar oluşturmalarını kolaylaştırmak amacıyla veritabanı oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlerleyen aşamalarda bu eşleştirme proje kapsamında tüm paydaşları kapsayacak şekilde tasarlanmakta olan ve üniversiteler tarafından ortak kullanılması planlanan çevrimiçi platform üzerinden yürütülecektir. Ayrıca, proje süresince düzenlenecek 'EELISA Connect Days' etkinliklerinde ortak ilgi ve çalışma alanları olan akademisyenler buluşturulacaktır.

Anketimize vereceğiniz yanıtlar süreç içinde sizlerle iletişim kurmak, araştırma ilgi alanlarınıza giren konularda proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerden haberdar etmek, İTÜ ve konsorsiyum içinde ilgi ve çalışma konularınızla sizleri görünür kılmak amacıyla kullanılacaktır.

Kavram karmaşasına yol açmamak adına anket soruları İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Anket formu, projenin gerekliliklerine bağlı olarak güncellenebilir ve sizlere yeniden iletilebilir.

İTÜ'nün ve Avrupa yükseköğretim sisteminin geleceğinin şekillendirilmesi adına önem taşıyan EELISA projesine desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Bu formu doldurduğunuzda, aşağıda yazılı metin şeklinde yer alan ``Kişisel veri kullanım sözleşmesini`` kabul etmiş olduğunuzu belirtmek isteriz.

Formu yolladığınızda, ilgi/çalışma alanlarınız ve isim-iletişim bilgileriniz hem İTÜ içinde hem de EELISA ortakları ile paylaşılan bağlantıdaki dosyaya eklenecektir: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mm2o-QnDDk02f1pZnKAyB2XPYvVp0wy-gA6pwhw9GPE/edit?usp=sharing

Saygılarımızla

İTÜ EELİSA Koordinatörlüğü

eelisa.eu


Kişisel veri kullanım sözleşmesi:
EELISA projesinin yürütülmesi sırasında toplanan kişisel veriler, EELISA projesinin düzenlenmesi ve yürütülmesi için EELISA konsorsiyumu tarafından işlenebilir ve saklanabilir. EELISA konsorsiyumu verileri başka amaçlarla kullanmayacaktır. Bu onay, EELISA projesinin İletişim Görevlisine bilgi verilerek herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edilebilir. EELISA veritabanında yer alan tüm kişisel veriler, EELISA konsorsiyumu tarafından, kişisel verilerin Birlik kurumları, organları, ofisleri ve ajansları tarafından işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin, (EC) No 45/2001 Tüzüğünü ve 1247/2002/EC No’lu Kararı yürürlükten kaldıran 23 Ekim 2018 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (AB) 2018/1725 uyarınca işlenecektir (Avrupa Ekonomik Alanında da geçerlidir). Ek olarak, EELISA proje etkinlikleri sırasında çekilen video ve resimler de dahil olmak üzere kişisel verilerin, EELISA projesinin düzenlenmesi ve yürütülmesi için, esas olarak sonuçların daha geniş bir kitleye iletilmesi için EELISA konsorsiyumu tarafından işlenebilmesine ve saklanabilmesine onay verdiğimi burada beyan ederim. EELISA konsorsiyumu verileri herhangi başka bir amaçla kullanmayacaktır. Bu onay, EELISA projesinin İletişim Görevlisine bilgi verilerek herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edilebilir.

Agreement about for using personal data:
Personal data collected during the EELISA project implementation may be processed and stored by the EELISA consortium for the organization and implementation of the EELISA project. The EELISA consortium will not use the data for other purpose. This consent may be subject of revocation any time and without giving any reason, by informing the Communication Officer of the EELISA project.Any personal data included in the EELISA data base shall be processed by the EELISA consortium in accordance with:Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 20181 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (Text with EEA relevance.) In addition,I hereby declare my consent that personal data including video and pictures taken during the EELISA project events may be processed and stored by the EELISA consortium for the organization and implementation of the EELISA project, mainly for communicating the results to a wider public. The EELISA consortium will not use the data for any other purpose. This consent may be subject of revocation any time and without giving any reason, by informing the Communication Officer of the EELISA project.