İTÜ MEM BEENOME Mezun Anketi

Değerli Mezunumuz,
Bu anket, İTÜ Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi (İTÜ MEM) tarafından oluşturulmuştur.
İTÜ MEM'in misyonu; öğrenme deneyimlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve zenginleştirmektir. MEM'in misyonunu gerçekleştirebilmesi için proje odaklı bir yapılanmaya gidilmiştir. MEM; öğrenci, akademisyen ve mezun yürütücülü projelerden oluşan bir portfolyo oluşturmayı amaçlamaktadır.


Proje temelli bir yapılanma sayesinde, yükseköğretim ekosistemi içinde öğrenme odaklı ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması, ortak öğrenme eğilimleri olan paydaşların buluşturulması ve eğitim alanında katma değer yaratacak projelerin geliştirilmesi için uygun bir ortam yaratılması hedeflenmiştir.
İTÜ MEM paydaşlarıyla yürüttüğü genel içerikli ve tematik projelerde edinilen öğrenme kazanımlarını damıtmayı, kolayca erişilebilecek uygulama araçlarına dönüştürerek yeniden paydaşlarına dağıtmayı ve kurumsal hafıza oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 'ÖĞRENME İSTASYONLARI' konsepti geliştirilmiştir (http://mukemmeliyet.itu.edu.tr/ogrenme-istasyonlari)


Ankete vereceğiniz yanıtlar, BEENOME veritabanımıza işlenmektedir. İTÜ'nün bilgi genomunu oluşturacağı için BEENOME adını verdiğimiz veritabanı, İTÜ MEM tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. (http://mukemmeliyet.itu.edu.tr/projeler/proje---beenome)
Siz de bir İTÜ mezunu olarak biriktirdiğiniz deneyimleri İTÜ ekosistemi ile paylaşabilir, 'ÖĞRENME İSTASYONU' tasarlayarak veya destek vererek İTÜ'deki öğrenme deneyimlerimizi zenginleştirebilirsiniz. İTÜ MEM tarafından toplanan kişisel verileriniz, sadece sizi benzer öğrenme eğilimleri olan paydaşlarımızla buluşturmak için kullanılacaktır. Bunun dışında herhangi bir amaçla üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Anketin doldurulması yaklaşık 5 dakika sürmektedir. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

www.mukemmeliyet.itu.edu.tr
www.mukemmeliyet.itu.edu.tr/en