Çevre Mühendisliği Mezun anketi (Alumni survey)

Değerli mezunlarımız,

Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, verdiğimiz eğitimin kalitesinin daha da arttırılabilmesi için sizlerin değerli katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Bize ayırdığınız zaman ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Dear alumni,

We are aware of that the continuous improvement in educational quality and the provision of modern engineering educational standards in our department is of utmost importance. Therefore, in order to improve the quality of our education even more, we need your valuable input. Thank you in advance for your time and cooperation.