Çevre Mühendisliği İşveren anketi (Employer survey)

Değerli ilgili, 

Bölümümüzde eğitimde kalitenin sürekli gelişiminin ve modern mühendislik eğitimi standartlarının sağlanabilmesinin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, verdiğimiz eğitimin kalitesinin daha da arttırılabilmesi için sizlerin değerli katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Bize ayırdığınız zaman ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Dear employer,

It is crucial to continuously improve the educational quality to maintain modern engineering education standards in our department. In order to improve the effectiveness of our program, we definitely need your input. Thank you in advance for your cooperation.