Organizasyon

Değerli katılımcı;

Bu anket formu, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi programında hazırlanmakta olan Mimari Tasarım Ofislerinde Ürün Odaklı Organize Olmaya yoğunlaşan yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. 

Anketin hedef kitlesi mimari tasarım ofislerinde çalışmış ve/veya çalışmakta olan çeşitli süre, pozisyon ve iş deneyimlerine sahip mimarlardır. 

Anketin işleyişi şu şekildedir;
- Sayfanın başındaki açıklama kısmında bulunan slayt görsellerinde tasarım ofisinde organize olmaya yönelik hazırlanan bilgiler incelenir,
-Sonrasında organize olmaya yönelik verilen gerekliliklerin çalıştığınız ofiste bulunup bulunmadığına dair değerlendirme, anket soruları ile yapılır. 

Elinizdeki anket sadece bilimsel araştırma amacıyla kullanılacak olup, elde edilen bulgular hiçbir kurum ya da kişiye verilmeyecektir. Sorulara vereceğiniz samimi cevaplar, araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliliğini artıracaktır. 

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.