Avrupa Birliği EELISA Projesi 5.8 İş Paketi ('Graduate student research internships') İTÜ Akademisyen AnketiDeğerli İTÜ Akademisyenleri,

İTÜ'nün de parçası olduğu European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA European University) projesi, Avrupa üniversiteleri arasında ortak bir Avrupa mühendislik modeli oluşturmayı amaçlamaktadır.

36 ayda tamamlanması planlanan EELISA projesi hakkında ayrıntılı bilgiye bağlantıdan erişebilirsiniz: https://eelisa.eu

Üniversitemizin konuyla ilgili haberine bağlantıdan erişebilirsiniz: https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2021/02/15/eelisa-avrupa-universitesi-calismalarina-basladi 

Proje kapsamında tanımlanan çeşitli iş paketlerinden biri de öncelikli pilot alanlar olarak belirlenen “Smart, Green and Resilient Cities” ve “Sustainable and Smart Industries” konularına temas eden lisansüstü seviyede uluslararası staj programları geliştirmektir.

Proje'nin 4'üncü iş paketi kapsamında daha önce İTÜ akademisyenlerinin AB tarafından önceliklendirilen alanlarda ilgi ve araştırma konularını tespit etmek, projeye katkıda bulunabilecekleri alanları belirlemek ve konsorsiyum üyesi üniversitelerdeki akademisyenlerle bir araya getirebilmek amacıyla veritabanı oluşturmak için bir anket düzenlenmişti. Bu ankette ise pilot alanlarla ilgili araştırma konularında stajyer istihdam edebilecek araştırmacılar, grup, laboratuvar ve araştırma merkezlerinin kaynak ve imkanlarıyla ilgili bilgi toplanacaktır.

Anketimize vereceğiniz yanıtlar stajyer programı dahilinde altyapı ve olanakları tespit etmek ve ilgili araştırmacılarla iletişim kurmak amacıyla kullanılacaktır.

Kavram karmaşasına yol açmamak adına anket soruları İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Anket formu, projenin gerekliliklerine bağlı olarak güncellenebilir ve sizlere yeniden iletilebilir.

İTÜ'nün ve Avrupa yükseköğretim sisteminin geleceğinin şekillendirilmesi adına önem taşıyan EELISA projesine desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

İTÜ EELİSA Koordinatörlüğü
5.8 İş Paketi Ekibi

eelisa.eu