Gayrimenkul Yatırım Projelerinin Kârlılığını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Sayın İlgili;

Bu araştırma, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU’ nun 17.03.2022 tarih ve 229 proje numarasına sahip onayı ile gerçekleştirilmektedir. Etik Kurul kararı gereği, aşağıda yer alan “Bilgilendirilmiş Onam Formu” nu inceledikten sonra anket formundaki soruları cevaplamaya başlayabilirsiniz.  

Bilgilendirilmiş Onam Formu

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Artan tarafından yürütülen “Gayrimenkul Yatırımı Projelerinin Kârlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi ile Etki Derecelerinin Tespiti” başlıklı çalışmaya katılımınız rica olunmaktadır. Bu çalışmada katılımınız tamamen gönüllülük esasına dayanır. Lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz ve katılmaya karar vermeden önce anlamadığınız herhangi bir şey varsa çekinmeden sorunuz.

Çalışmanın adı

Gayrimenkul Yatırımı Projelerinin Kârlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi ile Etki Derecelerinin Tespiti

Çalışmanın amacı

Gayrimenkul yatırımı projelerinin kârlılığını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve faktörlerin önem derecelerinin tespit edilmesi bu çalışmanın amacıdır. Bu doğrutluda, literatür araştırması ve saha araştırması ile tespit edilen gayrimenkul projelerinin kârlılığını etkileyen faktörlerin önem derecelerinin tespit edilmesi çalışmanın bu aşamasında hedeflenmektedir.

Prosedürler

Bu çalışmaya gönüllü katılmak istemeniz halinde, anket formunda yer alan öncelikle demografik verilere gerekli cevapları verdikten sonra, ikinci bölümde yer alan faktörlerin likert ölçeğine göre önem derecelerini puanlamanız beklenmektedir.

Olası riskler ve rahatsızlıklar

Katılımcıların sorulara vermiş oldukları cevaplar isim-soyisim, kurum-kuruluş ismi, proje ismi gibi kişisel veriler içermemekte olup, bu anlamda katılımcıların anonim kalması sağlanacaktır.

Topluma ve/veya deneklere olası faydaları

Gayrimenkul geliştirme süreçlerinde kârlılığa etki eden faktörlerin önem derecelerinin tespit edilmesi hem gayrimenkul sektöründe yer alan profesyonellere hedeflenen kârlılığa ulaşabilmek adına yol gösterici olacaktır, hem de akademik platformda bu yönde henüz bir çalışma yapılmamış olmasından dolayı faydalı bir eksikliği tamamlayacağı düşünülmektedir. 

Gizlilik

Bu çalışmayla bağlantılı olarak elde edilen ve sizinle özdeşleşmiş her bilgi gizli kalacak, üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve yalnızca sizin izniniz ile ifşa edilecektir. Gizlilik, tanımlanmış bir kodlama prosedürüyle sağlanacak ve kod çözümüne erişim yalnızca çalışmanın sorumlusu araştırmacıyla sınırlı kalacaktır. Araştırma sonuçları tüm gizlilik ilkelerine uyularak sadece bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. Tüm veriler sınırlı erişime sahip güvenli ve şifreli bir veritabanında tutulacaktır. 

Katılım ve ayrılma

Bu çalışmanın içinde olmak isteyip istemediğinize tamamen bağımsız ve etki altında kalmadan karar veriniz. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılmaya karar vermeniz halinde dahi, sahip olduğunuz herhangi bir hakkı kaybetmeden veya herhangi bir cezaya maruz kalmadan istediğiniz zaman çekilebilirsiniz.

Araştırmacıların kimliği

Bu araştırma ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen iletişime geçiniz:

Mustafa Barış FAZİLET                                 Doç. Dr. Deniz ARTAN

İstanbul Teknik Üniversitesi                         İstanbul Teknik Üniversitesi 

T: 05309325276                                           T: 02122853656

E: fazilet@itu.edu.tr                                     E: artande@itu.edu.tr