İŞVERENİN STAJYER DEĞERLENDİRME ANKETİ 2022

İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ
Geomatik Mühendisliği Bölümü
İŞVERENİN STAJYER DEĞERLENDİRME ANKETİ
Öğrencimizin kurumunuzda gerçekleştirmiş olduğu stajın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencimiz hakkındaki görüşleriniz bizim için önem taşımaktadır. Size sunulmuş olan bu form, stajyer öğrencimizin performansının ölçülebilmesi için tasarlanmış olup, ilave etmeyi uygun gördüğünüz düşünceleriniz bize ayrıca yardımcı olacaktır. Öğrencimize işletmenizde staj yapma olanağını sağladığınız ve eğitim programımıza katkılarınız için teşekkür ederiz.