Danışma Kurulu Üyeleri Değerlendirme Anketİ

Değerli Danışma Kurulu Üyemiz,

İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nün Makina Mühendisliği Lisans programını değerlendirebilecek, arzu edilen eğitim hedeflerini sağlayıp sağlayamadığımızı değerlendirecek değerli fikirlerini, bilgilerini, beklentilerini ve verileri bize sağlayacak paydaşımız olduğunuz düşüncesindeyiz. Bu nedenle, Makina Mühendisliği lisans programında mezun edeceğimiz öğrencileri hazırlamamızda önemli katkılar sağlayacak olmanızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

 İTÜ Makina Mühendisliği Lisans Programı
Yürütme Kurulu