KENT MEYDANLARI İÇİN PLANLAMA VE TASARIM STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (K)


İstanbul Teknik Üniversitesi, BAP Birimi bünyesinde desteklenen araştırma projemizde bir kamusal mekan olarak Meydan’ın tanımı ve tanımlayıcı parametrelerini değişen güncel dinamiklerle birlikte yeniden değerlendirmek amaçlanmakta ve yardımcı olacak bulguların ortaya konması hedeflenmektedir.  

Anketteki değerlendirme dereceleri soru cevap anlam bütünlüğüne göre -3 en düsük, 0 kararsız, +3 en yüksek derecelendirmeyi ifade etmektedir.

Lütfen soruları tam olarak okuduktan sonra kendinize en uygun olan cevabı işaretleyiniz.

Araştırmamızın verimli bir biçimde sonuçlandırılabilmesi açısından önem taşıyan bu ankete zaman ayıracağınız için teşekkür ederiz.

Proje Ekibi Adına,
Doç. Dr. Hatice Ayataç