İnşaat Sektöründe Örgütsel İş Güvenliği, Bireysel Farkındalık ve Güvenlik Davranışı

Bu anket formu " İnşaat Sektöründe Örgütsel İş Güvenliği, Bireysel Farkındalık  ve Güvenlik Davranışı " konulu yüksek lisans tezi ile ilgili çalışma kapsamında hazırlanmıştır. Elde edilecek bilgiler tamamen bilimsel amaçlı kullanılacak olup ankette isim belirtme gerekliliği bulunmamaktadır. Ankette yer alan sorulara içtenlikle ve hiçbir soruyu atlamadan yanıt vermeniz , araştırmanın bilimsel geçerliliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Gaye Surözü İTÜ FBE Yüksek Lisans Öğrencisi 
surozu16@itu.edu.tr