Finans Anketi - Finance Survey

Merhaba,

Bu anket, finans dersleri alan öğrencilerin mevcut bilgilerini (finansal okur yazarlığını) görmeyi ve riske yaklaşımlarını anlamayı hedeflemektedir.

Sorulara verilecek yanıtlar bağlayıcılık taşımamaktadır. Yalnızca bildiğiniz kadarıyla cevap veriniz; internetten veya arkadaşlarınızdan yardım almayınız. Herhangi bir soruya yanıt veremediğiniz/vermek istemediğiniz durumda "N" koymanız yeterlidir. 

İletişim bilgileri yalnızca dersle ilgili duyurular ve haberleşme amacıyla kullanılacak; kişisel bilgiler üçüncü kişilere verilmeyecektir.
Hi,

This survey intends to see the current knowledge (financial literacy) and risk attitude of students taking finance courses.

Answers are not binding. Please, answer with you current knowledge; do not get assistance from internet or your friends. If you cannot/do not want to answer a question, just type "N".

Contact information will be used uniquely for purposes of announcements and communication during the course and private information will not be delivered to third people.