CALISAN AİDİYET

Değerli Katılımcı,

Bu anket formu İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı "Tez Çalışması" kapsamında hazırlanmıştır.

Anketin kapsamı "Beyaz Yaka Çalışanlar ve Yöneticilerdir"

Ankette, işiniz ve iş ortamınızdaki çeşitli faktörlerin sizlerin aidiyet hissi ve bağlılığınız üzerine etkisini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Ek olarak bağlılık seviyenizin çeşitli faktörler ile etkileşimlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Soruların belirlenmiş doğru/yanlış cevapları bulunmamaktadır.

Tüm sorularda kendi düşüncenizi en iyi ortaya koyan cevabı seçmeniz ve tüm soruları eksiksiz olarak cevaplamanızı rica ederiz. Tek bir sorunun boş kalması bile verdiğiniz diğer cevapları kullanılamaz hale getirmektedir.

Sonuçların tutarlılığı açısından, konsantre olabileceğiniz en fazla 10 dakikanızı ayırmanız çok önemlidir.

Vereceğiniz bilgiler sadece bilimsel araştırma yapabilmek amacıyla kullanılacak olup herhangi bir ortamda paylaşılmayacaktır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Sorularınız olması halinde aşağıdaki e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

arylmz@gmail.com

Ali Rıza Yılmaz