Mimari Tasarımın Katma Değer Etkisi Üzerine Bir İnceleme Beşiktaş Vodafone Park Örneği

Sayın Katılımcı,

Bu anket , İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Proje ve Yapım Yönetimi programı kapsamında çalışılan "Mimari tasarımın, katma değer (marka değeri ve pazarlama) konusunda etkileri üzerine bir  inceleme: Beşiktaş Vodafone Park Örneği " konulu yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır.

Elde edilecek bilgiler tamamen bilimsel amaçlı kullanılacak olup ankette isim belirtme gerekliliği bulunmamaktadır. Ankette yer alan sorulara içtenlikle ve hiçbir soruyu atlamadan yanıt vermeniz , araştırmanın bilimsel geçerliliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Ankete katılımınızdan için şimdiden teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Begüm SERTYEŞİLIŞIK

Mimar Başak ŞAHİN,
sahinbas@itu.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi