EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLGİ-FARKINDALIK VE KATILIM ANKETİ – İTÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİ

"Ekolojik Sürdürülebilirlik Bilgi-Farkındalık ve Katılım Araştırması", İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı, “Sosyal Araştırma Yöntemleri” dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Anket formu, araştırmacı tarafından bu araştırma kapsamında geliştirilmiştir. İTÜ Lisans öğrencilerine yönelik bu araştırmanın sonuçları, sürdürülebilir gelişme ekseninde uluslararası literatüre, üniversite stratejisine; eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlayabilecektir. Anket sorularını özenle cevaplayarak bize ulaştırmanız araştırmanın güvenilirliği açısından çok önemlidir. İlginiz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. 
Not: Sorularda yer alan seçenekler alfabetik sıralanmıştır.