Afet Sonrası İyileştirme Projelerinin Yapım Yönetimi

Değerli Katılımcılar,

Afetler sonrasında iyileştirme sürecinin bir parçası olarak konut, altyapı ve diğer alanlardaki yeniden yapım (reconstruction) projelerinin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi, afetzedelerin yaşamının daha hızlı normale dönebilmesi için önem taşımaktadır.

Yeniden yapım projelerinin yaşama geçirilmesinde rol almış proje yöneticilerinin edindikleri tecrübelerin sistematik bir biçimde incelenmesi, afetler sonrasında benzer projelerinden sorumlu olacak profesyoneller için yol gösterici olacaktır (*)

Hedef kitlesi, dünyanın çeşitli ülkelerinde afet-sonrası yeniden yapım projelerinde rol almış proje yöneticileri olan bu anket çalışması, yeniden yapım projelerinin kendilerine özgü zorluklarını tipik yapım projelerindeki durumlarla kıyaslayarak süreçler üzerinden anlamayı hedeflemektedir.

Anket, çoktan seçmeli kapalı sorular ve açık sorular içermektedir.(**) Çoktan seçmeli soruların yanıtlanması zorunlu iken, açık soruların yanıtlanması isteğe bağlıdır. Ancak açık soruların yanıtlanması, çalışmanın amacına ulaşabilmesi bakımından özellikle önemli ve değerlidir. Talep edilmesi durumunda, anketin doldurulması sırasında Skype üzerinden destek verilecektir.

Yanıtlarınız ve kimliğiniz gizli tutulacak, yanıtlarınızdan elde edilen veriler sadece toplu olarak kullanılacaktır.

Çalışmadan elde edilen ilk veriler derlendiğinde, iletişim bilgilerini sağlamış olan katılımcılarla paylaşılacaktır.

Değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum.

Omimah Alsaadi

İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
eposta: omimah.alsaadi@gmail.com

(*) Konuyla ilgili literatürü kısaca özetleyen bir yayına aşağıdaki adresten erişilebilir:

https://www.researchgate.net/publication/309126951_Using_Construction_Project_Management_Know-how_for_Disaster_Recovery_Projects_-_A_Synthesis_of_Literature

(**) Anketin İngilizcesine aşağıdaki adresten erişilebilir:

http://veti.itu.edu.tr/form/acare/pdrp