İnşaat Sektöründe Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

Değerli Katılımcılar, 

Hazırlanmakta olan yüksek lisans tezimizde kullanılacak olan bu anketin amacı, inşaat sektöründe bulunan aile şirketlerinin kurumsallaşma düzeylerini belirlemek ve ailelerin şirketleri üzerinde ne derece etkili olduğunu tespit etmektir. 

Anketimiz 3 kısımdan oluşmaktadır.
-Kurumsallaşma ve aile etkisini belirleyici çoktan seçmeli sorular
-Kurumsallaşmayla ilgili düşüncelerinizi içeren açık uçlu sorular
-Sizi ve şirketinizi tanıtıcı kapalı uçlu sorular

Anketin ortalama tamamlanma süresi 15 dakikadır. Anketin geçerli sayılabilmesi için, verilen cevapların doğru / eksiksiz olması ve yönetimde yer alan bir aile bireyi tarafından doldurulması oldukça önemlidir. Şahsi ve şirketinizle ilgili vermiş olduğunuz bilgiler gizli tutulacak, hiçbir ticari amaçla paylaşılmayacaktır. Yanıtlardan elde edilen veriler şahıs veya şirket ismi verilmeden, toplu olarak değerlendirilecektir. 

Değerli vaktinizi ayırarak anketimize katkı sağladığınız için şimdiden teşekkür ederiz.